Na našem oddělení rentgenu se provádějí tyto výkony:

  
  • Snímky lebky – přehledné, cílené
  • Speciální ORL projekce, stomatologické snímky
  • Projekce páteře v celém jejím rozsahu skleletu pánve
  • Projekce kostí a kloubů horních i dolních končetin, včetně držených projekcí hlezenních kloubů, hrudníku, plic a srdce
  • Přehledné snímky břicha, ledvin a malé pánve
  • Snímky provedené měkkou snímkovací technikou
  • a další ...

Lékaři oddělení jsou také oprávněni k poskytování odborné konzultace ke snímkové dokumentaci z jiných pracovišť.