• Rentgen s.r.o. je radiodiagnostické oddělení s registrací jako nestátní zdravotnické zařízení od r. 1995
  • jeho specializovaná pracoviště jsou zaměřená na komplexní diagnostiku pomocí rentgenu, ultrazvuku či mamografu.
  • Akreditaci pro provádění screeningu karcinomu prsu má oddělení od r. 2002.
  • Má smlouvy se zdravotními pojišťovnami, ale poskytuje i nadstandardní péči hrazenou mimo systém zdravotního pojištění.
 


Provozní doba:

 

   Pondělí 7:00 - 14:30
Úterý 7:00 - 14:30
Středa 7:00 - 14:30
Čtvrtek 7:00 - 14:30
Pátek 7:00 - 14:30
  Polední přestávka 12:15 - 13:00